Restauracja „Stara Łaźnia”

Ul. Senatorska 21
Kazimierz Dolny
tel.: 81 889 13 50
email: rezerwacja@restauracjalaznia.pl